UUTTA!

Solditin TECS™ - valmennuskonsepti asiakaspalveluun

Koulutuskokonaisuus, jossa ainoastaan oppiminen ratkaisee.

Mikä on TECS™ -
valmennuskonsepti?

PLANTING STEP (lähtötilakartoitus)

Sähköisesti täytettävän lähtötilakartoituksen pohjalta Solditin valmentaja tutustuu valmennettavaan henkilöstöön, sekä heidän itse nimeämiinsä vahvuus- sekä kehittämisalueisiin.

SEEDLING STEP (workshop)

Valmennettava henkilöstö kokoontuu pohtimaan työnkuvansa kehittämiskohtia yhdessä valmentajan kanssa. Valmentaja räätälöi koulutusohjelman juuri oikeanlaiseksi workshopin tulosten pohjalta. 

SAPLING STEP
(1. koulutusjakso)

Ensimmäisessä kaksipäiväisessä koulutusjaksossa kehittämiskohtiin pureudutaan teoriaosuuden sekä vuorovaikutteisten case-harjoitusten avulla. Lisäksi esimiehet ohjeistetaan opitun tehokkaaseen seurantaan sekä palautteen antamiseen.

GROWN TREE STEP (2. koulutusjakso)

Jälkimmäisessä kaksipäiväisessä koulutusjaksossa huomioidaan seurannassa henkilöstöltä kerätty data ja viimeistellään toimintatapojen ja käytäntöjen juurtuminen organisaatioon.

TECSin™ eteneminen käytännössä

Soldit Growth™ –
seurantatyökalu

Koulutusjakson aikana työntekijät vastaanottavat päivittäin puhelimeensa vastauslinkin tekstiviestinä. Kyselyyn vastaamiseen kuluu työntekijältä aikaa vain noin 30 sekuntia ja järjestelmän vastausten pohjalta tuottama raportti on esimiehelle todella arvokas johtamisen työkalu.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!